Pureno A/S

Bore skæreolie

FREMSTILLET TIL
Bore skæreolie giver stor glideevne og friktionsreduktion ved alle spåntagende opgaver i jern, stål m.m. Giver endvidere reduktion af slitage på det skærende værktøj.
BRUGSANVISNING OG DOSERING
Omryst dåsen og spray direkte på emnet.
FORDELE
Reducerer slidtage på det skærende værktøj. Nøjagtig dosering ved hjælp af strålerøret. Er klorfri.
OPBEVARING
Må ikke komme i nærheden af varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre andtændingskilder.
ADVARSLER
  • Opbevares utilgængelig for børn
INDHOLD
  • Spray (500 ml)
PRODUKTKODE
CA-203
VARENR.
870180
SIKKERHEDSDATABLAD
Pureno A/S | Rønnevangs Allé 8, 3400 Hillerød, Denmark | +45 70 260 267