Pureno A/S

El-isol

FREMSTILLET TIL
Beskytter mod fugt på elektriske komponenter, værktøjer, maskiner, wire etc. Er tilsat rusthæmmende/antirust additiver der efterlader en isolerende film som yder beskyttelse i mindst 12 måneder afhængig af forholdene
BRUGSANVISNING OG DOSERING
Omryst dåsen og spray direkte på emnet. Ved påføring i el-skabe bør udluftes godt inden lukning af skabet.
FORDELE
Er fremstillet med kulsyre som drivmiddel, hvilket betyder at der dannes betydelig mindre aerosol tåge. produktet indeholder ikke Butan/Propan gas.
OPBEVARING
Må ikke komme i nærheden af varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre andtændingskilder.
ADVARSLER
  • Brandfarlig
  • Opbevares utilgængelig for børn
INDHOLD
  • Spray (500 ml)
PRODUKTKODE
CA-227
VARENR.
870190
SIKKERHEDSDATABLAD
Pureno A/S | Rønnevangs Allé 8, 3400 Hillerød, Denmark | +45 70 260 267