Pureno A/S

Frostspray

FREMSTILLET TIL
Frostspray anvendes til at påvisning af termiske afbrydelser samt fejlfinding på trykte kredsløb. Nedkøler transistorer, modstande, dioder m.m. Kan anvendes til krympning af metaller og beskyttelse mod varmeskader ved lodning.
BRUGSANVISNING OG DOSERING
Sæt det medfølgende dyserør i ventilen og hold dåsen lodret under brug. Spray direkte på emnet.
FORDELE
Frostspray er fremstillet med kulsyre som drivmiddel, hvilket betyder, at der dannes betydelig mindre aerosoltåge.
OPBEVARING
Beholder under tryk, skal beskyttes mod sollys og må ikke udsættes for temp. over 50°C. Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke når den er tømt. Holdes væk fra varme/gnister/åben ild/varme overflader. Udtømning må ikke finde sted imod åben ild eller
ADVARSLER
  • Opbevares utilgængelig for børn
INDHOLD
  • Spray (500 ml)
PRODUKTKODE
CA-224
VARENR.
871145
SIKKERHEDSDATABLAD
BILLEDER
Pureno A/S | Rønnevangs Allé 8, 3400 Hillerød, Denmark | +45 70 260 267