Pureno A/S

Kædespray

FREMSTILLET TIL
Kædespray er udviklet til at modstå de højeste krav til smøring af udstyr i industri og autobranchen. Modstår vandudvaskning samt rengøring med de fleste kemikalier. Fremragende til smørring af kæder, samlinger, lejer m.m. Indeholder specielt udviklet vedhængs,- antislid, - anti - korrosion - og smøreadditiver.
BRUGSANVISNING OG DOSERING
Omryst dåsen og spray direkte på emnet.
FORDELE
Kædespray er fremstillet med kulsyre som drivmiddel, hvilket betyder at der dannes betydelig mindre aerosoltåge. Produktet indeholder IKKE Butan/Propan gas.
OPBEVARING
Beholder under tryk, skal beskyttes mod sollys og må ikke udsættes for temp. over 50°C. Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke når den er tømt. Holdes væk fra varme/gnister/åben ild/varme overflader. Udtømning må ikke finde sted imod åben ild eller
ADVARSLER
  • Brandfarlig
  • Opbevares utilgængelig for børn
INDHOLD
  • Spray (500 ml)
PRODUKTKODE
CA-205
VARENR.
870125
SIKKERHEDSDATABLAD
Pureno A/S | Rønnevangs Allé 8, 3400 Hillerød, Denmark | +45 70 260 267