Pureno A/S

Multiolie_DK.pdf

FREMSTILLET TIL
Multiolie er velegnet til et utal af smøreopgaver. Anvendes til smøring af maskiner, låse, hængsler, lejer m.m. Multiolie er lugtfri og transparent. Fortrænger fugt og efterlader en beskyttende hinde i f.eks. motorer, el-kontakter, tændings- anlæg m.m. Produktet stopper "knirkelyde" og nedsætter friktion og slitage.
BRUGSANVISNING OG DOSERING
Omryst dåsen og spray direkte på emnet.
FORDELE
Multiolie er fremstillet med kulsyre som drivmiddel, hvilket betyder, at der dannes betydelig mindre aerosoltåge. produktet indeholder IKKE Butan/Propan gas.
OPBEVARING
Må ikke opbevares i sollys, i nærheden af åben ild, varmeoverflader, gnister og andre antændelseskilder.
ADVARSLER
  • Opbevares utilgængelig for børn
INDHOLD
  • Spray (500 ml)
PRODUKTKODE
CA-40
VARENR.
870185
SIKKERHEDSDATABLAD
BILLEDER
Pureno A/S | Rønnevangs Allé 8, 3400 Hillerød, Denmark | +45 70 260 267