Pureno A/S

Rustløsner

FREMSTILLET TIL
Yderst velegnet til at løsne sammenrustede skruer, bolte, ventiler, maskindele m.m.
BRUGSANVISNING OG DOSERING
Spray Rustløsner på emnet som skal behandles, lad produktet virke nogle minutter før demontering. Grafitindholdet sikrer effektiv smøring- og glideevne selv ved høje temperaturer og tryk.
FORDELE
Rustløsner er fremstillet med kulsyre som drivmiddel, hvilket betyder, at der dannes betydelig mindre aerosoltåge. Produktet indeholder IKKE Butan/Propan gas
OPBEVARING
Beholder under tryk, skal beskyttes mod sollys og må ikke udsættes for temp. over 50°C. Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke når den er tømt. Efter fuldstændig tømning, kan beholderen bortskaffes på den kommunale modtagerstation.
ADVARSLER
  • Brandfarlig
  • Opbevares utilgængelig for børn
  • 48 masseprocent af indholdet er brandfarligt.
INDHOLD
  • Spray (500 ml)
PRODUKTKODE
CA-222
VARENR.
870115
SIKKERHEDSDATABLAD
Pureno A/S | Rønnevangs Allé 8, 3400 Hillerød, Denmark | +45 70 260 267