Pureno A/S

Slipmiddel

FREMSTILLET TIL
Træindustrien. Er SILICONEFRI, antistatisk og friktionsnedsættende. Modvirker rust og tæring samt forhindre fastklæbning.
BRUGSANVISNING OG DOSERING
Omryst dåsen og spray direkte på emnet.
FORDELE
Slipmiddel er fremstillet med kulsyre som drivmiddel, hvilket betyder at der dannes betydelig mindre aerosoltåge. Produktet indeholder IKKE Butan/Propan gas.
OPBEVARING
Må ikke komme i nærheden af varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre andtændingskilder.
ADVARSLER
  • Brandfarlig
  • Opbevares utilgængelig for børn
INDHOLD
  • Spray (500 ml)
PRODUKTKODE
CA-225
VARENR.
871150
SIKKERHEDSDATABLAD
Pureno A/S | Rønnevangs Allé 8, 3400 Hillerød, Denmark | +45 70 260 267