Pureno A/S

Zink/Alu

FREMSTILLET TIL
Korrosionsbeskyttelse og finish i en proces. Yderst velegnet til punktsvejsning og er varmebestandig op til 480 C.
BRUGSANVISNING OG DOSERING
Sprayen omrystes grundigt - efter kuglen er løsnet omrystes yderligere 2 minutter. Påføres emnet i et tyndt lag med krydsene bevægelser, sprøjte afstand 25 - 30 cm. Efter brug vendes beholderen og ventilen blæses ren.
FORDELE
Produktet påfører emnet et blankt metalic filmlag der yder korrosionsbeskyttelse og finish i en proces.
OPBEVARING
Må ikke komme i nærheden af varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre andtændingskilder.
ADVARSLER
  • Brandfarlig
  • Opbevares utilgængelig for børn
INDHOLD
  • Spray (500 ml)
PRODUKTKODE
CA-226
VARENR.
870189
SIKKERHEDSDATABLAD
Pureno A/S | Rønnevangs Allé 8, 3400 Hillerød, Denmark | +45 70 260 267