Pureno A/S

Zinkspray

FREMSTILLET TIL
Reparation og vedligeholdelse af galvaniserede og varmebehandlede overflader.
BRUGSANVISNING OG DOSERING
Underlager skal være tørt, rent og fri for fedt, olie o. lign. Dåsen rystes kraftigt i mindst 1 minut inden ibrugtagning. Gentag omrystningen under brug. Sprøjteafstand 20 - 30 cm.
FORDELE
Kan modstå voldsom termisk belastning op til +500 C som indtræffer pludseligt.
OPBEVARING
ADVARSLER
  • Brandfarlig
  • Opbevares utilgængelig for børn
INDHOLD
  • Spray (500 ml)
PRODUKTKODE
CA-223
VARENR.
871130
SIKKERHEDSDATABLAD
Pureno A/S | Rønnevangs Allé 8, 3400 Hillerød, Denmark | +45 70 260 267