Pureno A/S

Afkalker kraftig TZ 15

FREMSTILLET TIL
Afrensning af kalk, rust- og kiselbelægninger på alle syremodstandsdygtige overflader, f.eks. bilvaskehaller, svømmehaller, rør m.fl.
BRUGSANVISNING OG DOSERING
Blandes med koldt eller lunkent vand. De flader, der skal rengøres, skal altid fugtes med rent vand før rengøring. Dosering 1:10 Kan også anvendes koncentreret alt efter opgavens karakter. Skyl altid efter med rent vand. Neutraliser evt. med alkalisk middel. Kraftig afkalker kan anvendes med lavtrykssprøjte eller med børste
FORDELE
Afrenser effektivt syrebestandige overflader, hvor andre midler må give op. Produktet løser mange usædvanlige opgaver f.eks. fjernelse af vaskepulverrester som har misfarvet gulvbelægningerne, indtørrede sæberester, silikat-og kiselbelægninger på klinker.
OPBEVARING
Frostfrit
ADVARSLER
  • Ætsende
INDHOLD
PRODUKTKODE
CL-100
VARENR.
SIKKERHEDSDATABLAD
Pureno A/S | Rønnevangs Allé 8, 3400 Hillerød, Denmark | +45 70 260 267