Pureno A/S

Afrenser

FREMSTILLET TIL
Opløser effektivt limrester, harpiks, tjære, fedt, voks, olie, tryksværte, tusch m.m. Yderst velegnet til opløsning og frigørelse af etiketter og labels.
BRUGSANVISNING OG DOSERING
Afrenser sprayes på emnet, lad det virke i 2 - 4 minutter og aftør herefter emnet med en ren klud.
FORDELE
Oliebaseret rensemiddel. Kan anvendes på alle overflader. Produktet ætser ikke, men kan mattere visse typer maling. Afrenser er pH neutral. Er fremstillet med kulsyre som drivmiddel, hvilket betyder at der dannes betydelig mindre aerosoltåge.
OPBEVARING
Beholder under tryk, skal beskyttes mod sollys og må ikke udsættes for temp. over 50°C.
ADVARSLER
  • Brandfarlig
  • Opbevares utilgængelig for børn
INDHOLD
  • Spray (500 ml)
PRODUKTKODE
CL-101
VARENR.
870141
SIKKERHEDSDATABLAD
BILLEDER
Pureno A/S | Rønnevangs Allé 8, 3400 Hillerød, Denmark | +45 70 260 267