Pureno A/S

Kontaktrens m/smørring

FREMSTILLET TIL
Fedtopløsende rense- og smøremiddel. Yderst velegnet til mekaniske- og elektriske komponenter. Fugt- og korrosionsbeskyttende. Forhindre gnidningsmodstand og dermed slitage.
BRUGSANVISNING OG DOSERING
Omryst dåsen og spray direkte på emnet. Må kun anvendes på elektriske anlæg efter strømmen er afbrudt. Strømtilslutning bør ikke finde sted før rensevæsken er fuldstændig fordampet, ca. 15 min. Fordampningsprocessen kan fremskyndes med f.eks. varmluft.
FORDELE
Rense - og smøremiddel der der opløser fedt og er skånsomt overfor plastikmaterialer. Løsner uden risiko gammelt fedt, olie, overfladesnavs og fremmedlegemer på al mekanisk eller elektrisk udstyr, f.eks. kontakter, præcisionsautomatik, stik, koblinger m.v. Renser og beskytter mod fugt og korrosion og efterlader en beskyttende og smørrende hinde der øger ledningsevnen mellem bl.a.kontakter. Giver ikke frekvens- eller kapacitetsændringer.
OPBEVARING
Beholder under tryk, skal beskyttes mod sollys og må ikke udsættes for temp. over 50°C.
ADVARSLER
  • Ætsende
INDHOLD
PRODUKTKODE
CL-122
VARENR.
871140
SIKKERHEDSDATABLAD
Pureno A/S | Rønnevangs Allé 8, 3400 Hillerød, Denmark | +45 70 260 267