Pureno A/S

Metal Cleaner

FREMSTILLET TIL
Hurtig opløsning af olie, voks, tjære, fedt, harpiks, silicone m.m. Velegnet til industriel limning med cyanoakrylater og anaerobe lime.
BRUGSANVISNING OG DOSERING
Omryst dåsen og spray direkte på emnet. Ved brug på lakerede overflader samt på plastmaterialer, anbefales det først at prøve på et ikke synligt sted.
FORDELE
Fordamper hurtigt og efterlader en ren tør overflade. Kan bruges på alle rå metaloverflader.
OPBEVARING
Opbevares altid i beholdere af samme materiale som den originale. Åbnet emballage skal lukkes omhyggeligt og opbevares oprejst for at forebygge lækage. Opbevares køligt på et godt ventileret område væk fra mulige antændelseskilder.
ADVARSLER
  • Brandfarlig
  • Opbevares utilgængelig for børn
INDHOLD
  • Spray (500 ml)
PRODUKTKODE
CL-114
VARENR.
SIKKERHEDSDATABLAD
BILLEDER
Pureno A/S | Rønnevangs Allé 8, 3400 Hillerød, Denmark | +45 70 260 267