Pureno A/S

Poleringsvæske CP-181

FREMSTILLET TIL
Afrensning af olie-, animalske-, vegetabilske- og mineralske fedtstoffer samt proteinstoffer.
BRUGSANVISNING OG DOSERING
Normal dosering 2-5 %. Produktet er mest effektivt ved en arbejdstemperatur mellem 20-25° C.
FORDELE
Produktet danner skum under processen, som hjælper kuglerne med at opnå en meget flot polering. Produktet er miljøtilpasset og indeholder udelukkende uproblematiske stoffer i henhold til spildevandsudledning (C-stoffer).
OPBEVARING
Opbevares frostfrit.
ADVARSLER
  • Lokalirriterende
INDHOLD
  • Tromle 205 liter
PRODUKTKODE
CL-119
VARENR.
203570205
Pureno A/S | Rønnevangs Allé 8, 3400 Hillerød, Denmark | +45 70 260 267