Afkalker Tz 15

Afrensning af kalk, rust, kieselbelægninger
på alle syre modstandsdygtige overflader.
Påføre produktet med lavtryk eller børste.
Lad det virke i ca. 5 min. og skyl grundigt
efter med vand.
Personlige vernemidler tilrådes. Må ikke
anvendes sammen med klorindholdige
produkter. Giftigt at indånde. Bær
beskyttelseshandsker. Ved kontakt med
øjnene skyld forsigtigt med vand i flere
minutter. Produktet opbevares under lås
Bortskaffes i henhold til de lokale
affaldsregulativer. Indhold: Vand,
Alkoholer, Citronsyre, Mælkesyre,
Oxalsyre, Ammoniumhydrogen.
Ph-Værdi: 1,87 i konc.1,9 i 2% opløsning.

Indholder:
5 Liter

Varenr:
415005

Sikkerhedsdatablad:

Afkalker Kraftig TZ 15_DK